بیمه مسافران خارج از كشور
بیمه‎نامه‎هابیمه مسافران خارج از كشور
كلیه مسافرین كه عازم خارج از كشور هستند، می توانند از پوشش های بیمه های درمانی مسافرتی (اوسان) به شرح زیر استفاده كنند :

-   پرداخت هزینه های فوریت های پزشكی، جراحی، داروخانه، بیمارستان وانتقال پزشكی به نزدیكترین بیمارستان.

-   پرداخت هزینه های فوریت های دندانپزشكی .

-  پرداخت هزینه های دعاوی حقوقی .

-  راهنمایی و كمك رسانی در صورت سرقت یا مفقود شدن مدارك مسافرتی.

-  بازگرداندن بیمه شده به ایران در صورت فوت یا بستری شدن .

-  پرداخت هزینه عزیمت و اقامت همراه به بالین بیمه شده در صورتیكه بیش از 10 روز متوالی در بیمارستان بستری گردد.

-  بازگرداندن كودكان بی سرپرست در صورت فوت یا انتقال بیمه شده .

-  پرداخت هزینه های پزشكی حداكثر تا -/000ر50 یورو در هر خسارت و هر دوره پوشش .

- و...

تعهدات و پوشش های شركت امداد رسان مفری در جدول زیر مشخص شده است
 

سقف تعهدات به یورو

پوششها  

50.000
فرانشیز 25

هزینه های پزشکی و بستری در بیمارستان در خارج از کشور

بدون سقف

جابجایی یا بازگرداندن بیمه گذار به کشور در طول سفر در اثر بروز بیماری یا حادثه

400
 
فرانشیز 25

پرداخت هزینه های فوری دندانپزشکی

بدون سقف

بازگشت اعضای بلافصل خانواده همراه بیمه گذار به کشور

 بدون سقف

بازگرداندن جسد متوفی

850

سفر اضطراری یکی از اعضاء بلافصل خانواده

بدون سقف

بازگشت اضطراری به کشور به دلیل فوت یکی از اعضای نزدیک خانواده

بدون سقف

تحویل دارو

بدون سقف

ارسال پیام ها اطلاعات مراجع درمانی در مواقع اضطراری

850

حواله تضمینی وجوه نقد

850

حواله وجه نقد

1500

معاضدت حقوقی

200

فقدان گذرنامه، گواهینامه رانندگی و شناسنامه در خارج از کشور

200

جبران خسارت فقدان بار تحویلی به هواپیما

100

جبران خسارت تاخیر ورود بار همراه مسافر

بدون سقف

یافتن و ارسال بار و ملزومات شخصی

180

تاخیر در حرکت هواپیما (وسیله نقلیه)