بیمه آتش سوزی
بیمه‎نامه‎هابیمه آتش سوزی

بیمه های آتش سوزی از انواع بیمه های بازرگانی و زیر مجموعه بیمه های اموال به شمار می آیند. بیمه آتش سوزی قراردادی است كه در آن بیمه گر متعهد می گردد در قبال دریافت حق بیمه خسارت ناشی از خطرهای تحت پوشش بیمه نامه به اموال و دارایی های متعلق به بیمه گذار را در طول مدت مشخصی جبران كند.
بیمه آتش سوزی خسارت وارده به اموال و دارایی های منقول و غیر منقول همانند ماشین آلات و تجهیزات، لوازم و اثاثیه منزل، ملزومات اداری، موجودی فروشگاه ها و  انبارها و ساختمانها و تأسیسات واحدهای صنعتی، غیر صنعتی، تجاری ومسكونی را جبران می كند.

انواع بیمه های آتش سوزی
1-بیمه آتش سوزی منازل مسكونی كه شامل ساختمان و اثاثیه آن می شود.
2-بیمه آتش سوزی واحدهای تولیدی و مراكز صنعتی و انبارها (مراكز صنعتی میتوانند ساختمان ها،ماشین آلات،تأسیسات،موجودی مواد اولیه،موجودی مواد در حال تولید،موجودی انبارها و... را بیمه نمایند.)
3-بیمه آتش سوزی مراكز غیر صنعتی (مراكز غیرصنعتی شامل مراكز تجاری،مراكز اداری،مراكز خدماتی،مراكز عمومی و مطب پزشكان و... می شود كه می توانند ساختمان و تأسیسات و موجودی و اثاثیه و... را بیمه نمایند.)
4-سایر اماكن و اموال بیمه پذیر

خطرهای تحت پوشش
خطرهای تحت پوشش به دو بخش خطرهای اصلی و اضافی تقسیم می شوند.
1-خطرهای اصلی: خطرهای اصلی شامل آتش سوزی، صاعقه وانفجار (آصا) می باشند.
2-خطرهای اضافی: خطرهای اضافی را بیمه گذار به اختیار خود و بنا به ضرورت می تواند انتخاب كند كه این خطرها عبارتند از:
- زلزله                                                                       - سرقت با شكست حرز
- آتشفشان                                                                - انفجار ظروف تحت فشار
- خود سوزی                                                             - سیل،طغیان آب رود و دریا
- سقوط بهمن                                                             - تركیدگی لوله آب و فاضلاب
- شكست شیشه                                                        - ضایعات ناشی از برف و باران  
- آشوب و اغتشاش                                                      - برخورد اجسام خارجی به ساختمان
- طوفان،تندباد وگردباد                                                   - سقوط هواپیما و بالگرد و پرتاب شدن قطعات آن

انواع بیمه های آتش سوزی از نظر شرایط

1-بیمه نامه با سرمایه ثابت:
بیمه گذار در زمان تكمیل پیشنهاد در بیمه می بایست ارزش واقعی را اعلام نماید تا هنگام بروز حادثه احتمالی با خسارتی كه دریافت می دارد بتواند مورد بیمه را به وضعیت قبل از حادثه درآورد.

2-بیمه نامه با شرایط توافقی
:
بیمه نامه بر اساس سرمایه توافقی صادر می گردد بدین ترتیب پس از توافق طرفین بیمه گر و بیمه گذار سرمایه توافق شده ملاك رسیدگی و پرداخت خسارت احتمالی خواهد بود.

3-بیمه نامه با شرایط جایگزین
:
تورم و افزایش قیمت ها موجب شده قیمت ساختمانها و ماشین آلات واحدهای صنعتی افزایش یابد بدین ترتیب بیمه گذارانی كه ساختمان و ماشین آلات آنها بر اثر آتش سوزی از بین می رود نمی توانند با دریافت خسارت ، ساختمان ها و ماشین آلات را بازسازی و جایگزین كنند.بنابراین با در خواست بیمه گذار و بر اساس موافقت بیمه گر می توان بیمه نامه را بر اساس ارزش جایگزین و بازسازی بیمه نمود تا مشكلات فوق مرتفع گردد.

4-بیمه نامه با شرایط فرست لاس first loss:
در مواردی كه امكان از بین رفتن كامل مورد بیمه بر اثر تحقق خطر تحت پوشش بیمه نامه وجود ندارد،یعنی اموال بیمه شده در سطح نسبتاً وسیع پراكنده است به گونه ای كه در صورت وقوع حادثه احتمالی تنها بخشی از اموال مورد بیمه دچار خسارت می شود كه در صورت تمایل بیمه گذار به صدور بیمه نامه به صورت فرست لاس، با انجام بازدیدهای فنی بزرگترین خسارت احتمالی برآورد و بر اساس آن بیمه نامه مناسب طراحی می گردد
.

5-بیمه نامه با شرایط شناور
:
این بیمه نامه معمولاً برای موجودی انبارها با توجه به نوسان موجودی صادر می شود طبق این بیمه نامه بیمه گذار موجودی انبار را در پایان هر ماه بر اساس اسناد و مدارك موجود به بیمه اعلام می نماید كه در این روش حق بیمه بر اساس میانگین سرمایه اظهار نامه های ارسالی تعیین می شود.