پرسش‌های متداول

بيمه آتش سوزی

1-چه خسارتها و هزينه هايي در بيمه نامه آتش سوزي قابل جبران هستند؟ 2- آيا هميشه بازديد لازم است ؟ 3- سرمايه ساختمان در بيمه نامه آتش سوزي چگونه محاسبه مي شود؟ 4- آيا با داشتن بيمه آتش سوزي، خسارتهاي وارده در اثر تركيدگي لوله آب به ساختمان همسايه ، قابل جبران است ؟ 5-چه اموالي بيمه نمي شوند؟ 6-در بيمه نامه آتش سوزي چه مواردي خارج از تعهد بيمه گر مي باشند؟1-چه خسارتها و هزينه هايي در بيمه نامه آتش سوزي قابل جبران هستند؟

1- خسارت مستقيم ناشي از آتش سوزي، صاعقه و خطرات اضافي
2- خسارت و هزينه هاي ناشي از اقدامات لازم كه براي جلوگيري از توسعه خسارت صورت گيرد.


^
2- آيا هميشه بازديد لازم است ؟

در فرآيند معمول بيمه نامه هاي آتش سوزي بازديد از ساختمانهاي مسكوني لازم نيست. جهت پوشش هاي اضافي، سرقت و يا تركيدگي لوله و .... به تشخيص كارشناسان از محل مورد بيمه بازديد به عمل مي آيد.


^
3- سرمايه ساختمان در بيمه نامه آتش سوزي چگونه محاسبه مي شود؟

توجه داشته باشيم كه ارزش زمين، در بيمه آتش سوزي سرمايه محسوب نمي شود. بنابراين ارزش زير بناي هر ساختمان ملاك تعيين سرمايه شماست. البته در هنگام پرداخت خسارت، استهلاك هر ساختمان نيز در نظر گرفته مي شود . 


^
4- آيا با داشتن بيمه آتش سوزي، خسارتهاي وارده در اثر تركيدگي لوله آب به ساختمان همسايه ، قابل جبران است ؟

 اگر تركيدگي لوله آب به ساختمان هاي مجاور شما، زيان وارد كند، در اختيار داشتن بيمه آتش سوزي كمكي به جبران اين خسارت نخواهد كرد. براي جبران اينگونه خسارت ها بيمه مسئوليت لازم است .


^
5-چه اموالي بيمه نمي شوند؟
در بيمه آتش سوزي اموال زير بيمه نمي شوند، مگر با توافق بيمه گر:
1.مسكوكات، پول، اوراق بهادار، فلزات قيمتي به هر شكل، جواهرات، مرواريد و سنگهاي قيمتي
2.هر گونه اسناد و نسخ خطي
3.هزينه جمع آوري اطلاعات و تنظيم دفاتر بازرگاني و .......

^
6-در بيمه نامه آتش سوزي چه مواردي خارج از تعهد بيمه گر مي باشند؟
خطرات زير خارج از تعهد بيمه گر است مگر آنكه هر يك از موارد ذكر شده با توافق بيمه گر و پرداخت حق بيمه اضافي در بيمه نامه قيد و يا طي الحاقيه اضافه شود:
1.جنگ، آشوب، بلوا، اعتصاب، انقلاب، كودتا و اغتشاشات داخلي و يا اقدامات احتياطي مقامات انتظامي و نظامي.
2.زمين لرزه، آتشفشان، ريزش زمين، سيل، طغيان رودخانه ها، حريق تحت الارضي و يا آفات سماوي.
3.انفجار مواد منفجره مانند ديناميت، تي ان تي و باروت.
4.فعل و انفعالات هسته اي.
5.آتش گرفتن اشياء در داخل محدوده آتش كنترل شده نظير بخاري يا كوره و يا مثلاً سوختگي فرش زير بخاري يا هيتر كه مستقيماً از آن ناشي بشود و يا دود گرفتگي منزل بدون ايجاد آتش سوزي و صرفاً به خاطر دود ناشي از بخاري، جزء تعهدات بيمه گر نيست .
6.آتش سوزي در لغت به معني احتراق توأم با شعله است و بر اين اساس سوختن آهسته، اكسيداسيون، تغيير رنگ و بو تخمير و نظاير آن به معني آتش سوزي نيست و طبعاً تحت پوشش بيمه نامه آتش سوزي نمي باشد.

^
اگر پرسش مورد نظر شما در سایت وجود ندارد، آن را برای ما بفرستید:
نام *
ایمیل
پرسش *