درباره ما
درباره مادرباره ما

معرفی شركت
مأموریت ما
مأموریت ما تأمین امنیت و تسهیل روش كار و زندگی مردم به منظور ارتقای آرامش خاطر آنهاست. ما، مأموریت خود را از طریق آموزش، مشاوره، مدیریت ریسك، شناسایی نیازها و ارائه پیاده سازی راه حلهای جامع و یكپارچه در حوزه صنعت بیمه برای مشتریان و همچنین خلق راهكارهای هوشمندانه برای آنها انجام می دهیم.

حوزه تخصصی
كارگزاری رسمی بیمه همپاد با مجوز رسمی از بیمه مركزی جمهوری اسلامی ایران، به عنوان مشاور و وكیل مدافع بیمه گذاران نزد كلیه شركت های بیمه و در تمامی رشته های بیمه های بازرگانی با رویكردی حرفه ای با تكیه بر دانش فنی و تجربه در صنعت بیمه فعالیت می نماید. كارگزاری بیمه همپاد شركتی است كه كلیه امور بیمه گذاران، مرتبط با صنعت بیمه را اعم از :
-مشاوره
-مدیریت ریسك و شناسایی نیازها
-تعیین و طراحی بیمه نامه های مورد نیاز
-تهیه بیمه نامه ها و انجام امور اجرایی مرتبط به صورت یكجا و یكپارچه انجام می دهد.

گروه های فعالیت 
1-مشاوره، تعیین و طراحی بیمه نامه ها
2-تهیه بیمه نامه ها و انجام امور اجرایی
3-آموزش و ارتقاء سطح فرهنگی بیمه گذاران

شاخه های فعالیت تخصصی :
بیمه های اموال
-آتش سوزی
-اتومبیل
-باربری
-. . .

بیمه های اشخاص
-درمان گروهی
-عمر
-حوادث
-بیمه ی مسافرتی
-. . .

بیمه های مهندسی
-بیمه تمام خطر نصب (EAR)
-بیمه تمام خطر پیمانكاران (CAR)
-بیمه ماشین آلات و تجهیزات پیمانكاری(CPM)
-بیمه شكست ماشین آلات (MB)
- . . .

بیمه های مسئولیت
-بیمه مسئولیت مدنی كارفرما در قبال كاركنان
-بیمه مسئولیت مدنی در قبال اشخاص ثالث ناشی از انجام عملیات
-بیمه مسئولیت حرفه ای مهندسین طراح، محاسب و ناظر ساختمان
-بیمه مسئولیت جامع CGL
-. . .

بیمه های خاص
-بیمه كشتی
-بیمه هواپیما
-بیمه پول
-بیمه اعتباری
-. . .

این فعالیت ها به صورت مستقل از هر گونه وابستگی به شركت بیمه خاص و تنها با تمركز بر نیاز مشتری و استفاده از حداكثر ظرفیت بازار انجام می پذیرد، شركت كارگزاری رسمی بیمه همپاد در ارائه خدمات بیمه ای، بدون محدودیت در استفاده از پوشش های بیمه ای شركت های بیمه، همواره سعی در گزینش بهترین راه حل برای مشتریان را دارد.

سیاست بنیادین
معمولأً فعالان در صنعت بیمه حول محور خدمات بیمه ای یك یا چند بیمه گر خاص فعالیت های خود را سازمان دهی می كنند و در نتیجه تبدیل به حافظ منافع آن بیمه گــر می شوند. شركت كارگزاری رسمی بیمه همپاد با تكیه بر كیفیت خدمات همواره سعی در ارائه بهترین و با كیفیت ترین راهكارهای متصور در صنعت بیمه را داشته است. تعلق خاطر به یك یا چند بیمه گر، ضامن بهترین راه حل برای مشتری نیست. لذا شركت در سیاست های كاری خود با درك نوینی از مشتری مداری، همچنین با نیت تمركز، بر خواست و  نیاز مشتری تصمیم بر حركت در مسیر عدم تعلق خاطر به بیمه گر خاص گرفته است. امروز شركت كارگزاری بیمه همپاد، تنها، حافظ منافع مشتری است و سعی در انتخاب بیمه گر برتر به جهت ارائه خدمات با كیفیت تر را دارد.


12,552تعداد نمایش:
مطالب مرتبط