پرسش‌های متداول

بیمه عمر و سرمايه گذاری

1- لطفاً در خصوص بيمه عمر و سرمايه گذاري توضيح دهيد؟ 2-بيمه عمر و سرمايه گذاري چه مزايايي دارد؟ 3-تفاوت بيمه عمر و سرمايه گذاري با نظام بانكي در چيست؟ 4-پوشش هاي اضافي در بيمه عمر و سرمايه گذاري چيست؟ 5- حق بيمه به چه صورت محاسبه مي شود؟ 6- در صورتيكه اقساط در زمان مقرر پرداخت نشود وضعيت بيمه نامه چگونه مي شود؟ 7-آيا مي توان بيمه عمر و سرمايه گذاري را بازخريد كرد؟ 8-در بيمه عمر چه مواردي استثنا محسوب مي گرد؟ 9- اگر شخصي اطلاعات پرسشنامه را به غلط پر كند چه اتفاقي رخ خواهد داد؟ 10- شركت هاي بيمه گر چه تفاوتي با هم دارند؟ 11-مدارك لازم جهت گرفتن سرمايه را نام ببريد؟ 12- مدارك لازم جهت پوشش از كار افتادگي را نام ببريد؟1- لطفاً در خصوص بيمه عمر و سرمايه گذاري توضيح دهيد؟
بيمه عمر و سرمايه گذاري تركيبي از يك بيمه عمر و يك اندوخته سرمايه گذاري مي باشد كه علاوه بر پوشش فوت درآمدهايي بر اساس سرمايه گذاري هاي مشخص با نرخ سود تضمين شده ايي در زمان حيات نصيب بيمه گذار مي كند.
در صورت حيات در پايان مدت بيمه نامه(اندوخته سرمايه گذاري)
در صورت فوت(سرمايه بيمه فوت+اندوخته سرمايه گذاري)

^
2-بيمه عمر و سرمايه گذاري چه مزايايي دارد؟

• در اين بيمه نامه اگر شخص در قيد حيات باشد علاوه بر اندوخته، از سود مشاركت هم بهره مند مي شود و در صورت فوت بيمه شده، اندوخته و سرمايه فوت به ذينفعان تعلق مي گيرد.
• مشاركت در سود.
• دريافت وام بدون نياز به ضامن.
• سرمايه اين بيمه نامه ها جزء ما ترك نبوده و از ماليات بر درآمد و ماليات بر ارث معاف است.


^
3-تفاوت بيمه عمر و سرمايه گذاري با نظام بانكي در چيست؟

• در نظام بانكي با تغيير سياست بانك مركزي سود نيز تغيير مي نمايد ولي در بيمه عمر و سرمايه گذاري سود هيچ گاه كاهش نمي يابد و در حال حاضر سود تضميني 15% مي باشد و در صورت تشكيل منافع سود افزايش خواهد يافت.
• بيمه عمر و سرمايه گذاري پس اندازي منظم و سيستماتيك و البته اجباريست كه پس انداز بانكي چنين خاصيتي ندارد.
• وام در سيستم عمر و سرمايه گذاري بدون هيچ گونه تشريفاتي پرداخت مي شود (بدون نياز به وثيقه و ضامن) ولي در نظام بانكي داراي تشريفات و ضوابط خاص خود است.
• مهمترين تفاوت بانك و بيمه عمر و سرمايه گذاري، بيمه شدن شخص در مقابل فوت و حوادث است كه اين امر در سپرده گذاري بانكي وجود ندارد.


^
4-پوشش هاي اضافي در بيمه عمر و سرمايه گذاري چيست؟
• حادثه: 
در بيمه عمر و سرمايه گذاري بيمه گذار مي تواند سرمايه فوت بر اثر حادثه بيمه نامه خود را حداكثر تا 4 برابر سرمايه فوت بيمه نامه انتخاب نمايد.
• معافيت از پرداخت حق بيمه در صورت از كار افتادگي:
در صورت انتخاب اين گزينه توسط بيمه گذار پوشش معافيت از پرداخت حق بيمه در صورت از كارافتادگي براي بيمه شده ارائه مي گردد. در صورت از كار افتادگي تمامي مزايا و شرايط بيمه نامه به قوت خود باقي مي ماند. 
• امراض خاص:
بيمه شده با پرداخت حق بيمه اضافي مي تواند در برابر هزينه هاي سنگين بيماري هاي صعب العلاج مانند سكته قلبي، سكته مغزي، سرطان، پيوند اعضاء، عمل جراحي كرونر و عمل قلب باز تا 30% مبلغ سرمايه بيمه بهره مند گردد.

^
5- حق بيمه به چه صورت محاسبه مي شود؟
در بيمه هاي عمر و سرمايه گذاري شما مي توانيد سرمايه يا حق بيمه خود را به هر ميزان كه مايل باشيد انتخاب نماييد و در هر زمان و در ابتداي هر سال بيمه اي آن را افزايش يا كاهش دهيد. اقساط بيمه عمر و سرمايه گذاري به صورت ماهانه، 3ماهه، 6 ماهه، 9ماهه، سالانه و يا يكجا قابل پرداخت مي باشد.
^
6- در صورتيكه اقساط در زمان مقرر پرداخت نشود وضعيت بيمه نامه چگونه مي شود؟

 اگر اقساط در زمان مقرر پرداخت نشود رويه شركت هاي بيمه ايي در اين زمينه متفاوت است. ممكن است :
- بيمه گذار جريمه شود.
- از اندوخته بيمه گذار كسر شود.
- بيمه نامه بيمه گذار باطل شود.
- و . . .


^
7-آيا مي توان بيمه عمر و سرمايه گذاري را بازخريد كرد؟

در بيمه عمر و سرمايه گذاري هنگامي كه بيمه گذار به ادامه قرارداد تمايلي نداشته باشد و يا مشكلات مالي به وي اجازه پرداخت حق بيمه را ندهد، مي تواند بيمه نامه خود را بازخريد كند، بيمه گذار با توجه به شركت بيمه اي كه انتخاب مي كند مي تواند از ماه ششم و يا حداكثر بعد از يك سال بيمه نامه خود را بازخريد كند.


^
8-در بيمه عمر چه مواردي استثنا محسوب مي گرد؟

• خودكشي ارادي بيمه گذار
• قتل بيمه شده به دست ذينفع يا استفاده كننده
• خطر جنگ
• استفاده از مشروبات الكلي و مواد مخدر
• ابتلا به جنون
• مسابقات سرعتي و آكروباتي
• و . . .


^
9- اگر شخصي اطلاعات پرسشنامه را به غلط پر كند چه اتفاقي رخ خواهد داد؟

در صورت ارائه اطلاعات غلط، بيمه گر در ارائه نرخ دچار اشتباه خواهد شد. اگر اين اظهارات از روي عمد باشد بيمه نامه باطل خواهد شد و حق بيمه پرداختي قابل استرداد نخواهد بود و در صورتيكه اين اظهارات از روي سهو و ناآگاهي باشد فقط ذخيره رياضي و يا ارزش بازخريدي بيمه نامه قابل استرداد خواهد بود. لذا خواهشمند است در پر كردن پرسشنامه دقت لازم را مبذول فرماييد.


^
10- شركت هاي بيمه گر چه تفاوتي با هم دارند؟

اصول كار كليه شركت هاي بيمه يكسان است ولي ممكن است در نحوه ارائه خدمات به بيمه گذار تفاوت هاي اندكي داشته باشند مثلاً ارائه كارت اعتباري و يا پرداخت سود تشويقي و . . . در نهايت كليه عمليات شركت هاي بيمه تحت نظارت و با مشاركت بيمه مركزي ايران مي باشد.


^
11-مدارك لازم جهت گرفتن سرمايه را نام ببريد؟
 بيمه نامه و ضمايم آن
• قبوض رسيد حق بيمه هاي پرداختي
• كارت شناسايي و رونوشت آن
و در صورتيكه پرداخت سرمايه در صورت فوت باشد در اولين فرصت و حداكثر تا يك ماه از طرف استفاده كننده يا بيمه گذار كتباً و با ذكر دليل فوت به اطلاع بيمه گر برسد و علاوه بر مدارك فوق مدارك ذيل براي رسيدگي در اختيار بيمه گر قرار گيرد:
• گواهي رسمي فوت
• گواهي مشروح آخرين پزشك معالج كه در آن علت بيماري شرح و سير آن ذكر شده باشد.
• در صورتيكه فوت بر اثر حادثه باشد گزارش حادثه كه توسط مراجع ذيصلاح تهيه شده باشد.   
• در صورتيكه استفاده كنندگان مشخص نشده باشند گواهي انحصار وراثت.

^
12- مدارك لازم جهت پوشش از كار افتادگي را نام ببريد؟

در صورت از كار افتادگي علاوه بر مدارك تأييديه پزشكي قانوني و مرجع ذيصلاح، نظريه و مدارك مورد درخواست پزشك معتمد بيمه گر نيز لازم مي باشد.


^
اگر پرسش مورد نظر شما در سایت وجود ندارد، آن را برای ما بفرستید:
نام *
ایمیل
پرسش *