رشد ۵۲ درصدی تولید حق بیمه در سال ۱۳۹۱
اخباررشد ۵۲ درصدی تولید حق بیمه در سال ۱۳۹۱

بيمه مرکزي جمهوري اسلامي ايران آمار عملکرد سال ۱۳۹۱ شرکت های بیمه را نسبت به مدت مشابه در سال قبل در بخش حق بیمه های تولیدی و خسارت پرداختی منتشر کرد.
به گزارش اداره کل روابط عمومی بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران، بر اساس آمار عملکرد شرکت های بیمه در سال ۱۳۹۱ که از سوی اداره تحلیهای آماری بیمه مرکزی تهیه شده است 
شرکت های بیمه طی این مدت بیش از ۱۳۱ هزار میلیارد ریال حق بیمه تولید  و ۷۸ هزار میلیارد ریال خسارت پرداخت کرده اند.
براساس این گزارش، بررسی عملکرد سال ۱۳۹۱ شرکت های بیمه نسبت مدت مشابه سال قبل نشان می دهدکه  شرکت های بیمه ۱۳۱ هزار و ۹۷ میلیارد ریال در سال ۱۳۹۱ حق بیمه تولید کرده اند که نسبت به مدت مشابه در سال قبل ۵۲.۳ درصد رشد داشته است.
شرکت های بیمه طی این مدت همچنین ۷۸ هزار و۳۸۰ میلیارد ریال خسارت به بیمه گذاران پرداخت کردند که این میزان نیز نسبت به مدت مشابه خود در سال قبل۴۶.۰ درصد رشد نشان می دهد.
طبق این گزارش، شرکت سهامی بيمه ايران به عنوان تنها شرکت بيمه دولتي با کسب ۴۵.۶ درصد بيشترين سهم از بازار و ۲۳ شرکت بیمه خصوصی و غیردولتی کشور ۵۴.۴ درصد سهم از بازار را در حق بیمه تولیدی به خود اختصاص داده اند.
در پرداخت خسارت، بیمه ايران تنها شرکت بیمه دولتی با ۴۹.۹ درصد بيشترين سهم از بازار و شرکت هاي خصوصي آسیا، البرز و دانا هر کدام به ترتیب با ۱۰.۲، ۵.۳  و ۵.۱ درصد در بالاي جدول پرداخت خسارت قرارگرفته اند و از لحاظ نرخ رشد خسارت پرداختي نیز شرکت هاي بیمة ما، کوثر، دی و میهن  در صدر رده بندي قراردارند 

1,106تعداد نمایش:
1392/05/31تاریخ ثبت:
اخبار مرتبط