غافلگیری صنعت بیمه غیر عمر در ژاپن
اخبارغافلگیری صنعت بیمه غیر عمر در ژاپن
به گزارش ایشا اینشورنس ریویو،، ميانگين نسبت تركيبي چهار شركت بيمه برتر در ژاپن در سال مالي گذشته در اين كشور به 92 درصد رسيده است كه حكايت از رشد خوب صنعت بيمه در اين كشور آسيايي دارد. 

در اين گزارش آمده است كه اين شركت هاي بيمه مي‌گويند كه اين رشد در شرايطي كسب شده كه آنان متحمل پرداخت خسارت هاي هنگفتي در زمينه بيمه بلاياي طبيعي شده اند و ميزان اين خسارت ها فراتر از انتظار آنان بوده است. 

اين شركتهاي بيمه اكنون انتظار دارند كه ميزان حق بيمه كسب شده خالص آنان 1.4 درصد رشد كند. اما برخي از كارشناسان بر اين باورند كه ميزان حق بيمه مربوط به بيمه اتومبيل اختياري كه تقريبا نيمي از بازار را در اختيار دارد، در سال 2018 ميلادي با كاهش مواجه مي شود.  

در گزارش ها آمده است كه سازمان نرخ گذاري بيمه در ژاپن در نظر دارد به دليل كاهش تعداد تصادفات در اين كشور، نرخ بيمه نامه ها را كاهش دهد. 

در همين حال موسسه رتبه بندي آمريكايي "فيچ" در گزارشي اعلام كرد كه صنعت بيمه غيرعمر در ژاپن در آينده به ويژه در بخش هاي تجاري رشد خوبي را تجربه كرد و تنوع جغرافيايي به اين فرآيند كمك شاياني مي كند.  


564تعداد نمایش:
1396/06/15تاریخ ثبت:
اخبار مرتبط