دریافت 60 هزار میلیارد حق بیمه ایران در سال 91
اخباردریافت 60 هزار میلیارد حق بیمه ایران در سال 91
علی جباری از دریافت بیش از 60 هزار میلیارد ریال حق بیمه توسط بیمه ایران درسال گذشته از محل فروش بیمه نامه‌های مختلف خبر داد.
معاون اداره و مالی شرکت بیمه ایران افزود: در این مدت بیش از 2 میلیون پرونده خسارتی در این شرکت تشکیل و بیش از 48 هزار میلیارد خسارت و دراین مدت به بیمه گذاران حادثه دیده پرداخت شد.
وی با بیان اینکه شبکه فروش این شرکت درسال 91 بیش از 20 میلیون بیمه نامه صادر کرده است، تصریح کرد: این مساله در نوع خود یک رکورد به حساب می‌آید

1,731تعداد نمایش:
1392/06/02تاریخ ثبت:
اخبار مرتبط