تولید منابع آموزشی استاندارد صنعت بیمه
اخبارتولید منابع آموزشی استاندارد صنعت بیمه

همزمان با راه‌اندازی مرکز تدوین منابع آموزشی صنعت بیمه، تولید منابع آموزشی استاندارد در پژوهشکده بیمه شروع شد. تولید و تدوین منابع آموزشی استاندارد برای اولین بار است که در صنعت بیمه به اجرا گذاشته می‌شود.

یه گزارش ریسک نیوز،یکی از سه شاخص کلیدی هر فعالیت آموزشی تدوین کتب آموزشی متناسب با نیاز مخاطبین در حوزه های تخصصی و عناوین متنوع آموزشی است. پس از بررسی و عارضه یابی وضع موجود این شاخص، مخاطبین و مدرسین صنعت بیمه ضعف شدید منابع آموزشی را مورد تأکید قرار داده‌اند.

با توجه به بررسی‌های انجام شده و مستندات موجود با هدف شناسایی دقیق و ارائه راه حل مناسب برای رفع این مشکل مرکز ساماندهی و تدوین کتب آموزشی صنعت بیمه با حکم سرپرست پژوهشکده بیمه تشکیل شد.

پژوهشکده بیمه با هدف توجه بیش‌تر به اهداف فرهنگی در توسعه بیمه در کشور، تقویت برنامه‌محوری در تدوین کتب آموزشی، توجه به نیازهای علمی صنعت بیمه، اصلاح و ارتقای کیفیت نگارش و ویرایش کتاب‌های آموزشی و ساختار و سازمان‌دهی مطالب آن، افزایش بهره‌گیری از ظرفیت‌های کارشناسی و پژوهشی صنعت بیمه، برون‌سپاری تألیف کتاب‌های آموزشی در راستای استفاده از همکاری و مشارکت اشخاص و مراکز علمی ذی‌صلاح همراه با ارتقای نقش هدایتی و نظارتی پژوهشکده اقدام به راه اندازی مرکز تدوین کتب آموزشی بیمه‌ای کرده است.

5شهریور 1392

 

 

 


1,658تعداد نمایش:
1392/06/06تاریخ ثبت:
اخبار مرتبط