ارائه شناسه اختصاصی بیمه به هر مشتری
اخبارارائه شناسه اختصاصی بیمه به هر مشتری
مهدی نوروزی با اشاره به ویژگی های سامانه سنهاب اظهار داشت : از این پس تمامی بیمه گذاران می توانند با استفاده از این سامانه از آخرین وضع بیمه ای خود مطلع شوند و برای تکمیل سبد بیمه ای خود اقدام کنند.
مدیر کل فناوری اطلاعات و ارتباطات بیمه مرکزی با بیان اینکه اصالت همه بیمه نامه های صادر شده در شرکت های بیمه از طریق سنهاب )سامانه نظارت و هدایت الکترونیکی بیمه) قابل دسترسی و اثبات است از اجرای مراحل جدید توسعه این سامانه در آینده خبر داد.

مهدی نوروزی با اشاره به ویژگی های سامانه سنهاب اظهار داشت : از این پس تمامی بیمه گذاران می توانند با استفاده از این سامانه از آخرین وضع بیمه ای خود مطلع شوند و برای تکمیل سبد بیمه ای خود اقدام کنند.

وی با تشریح مراحل دوم و سوم سامانه سنهاب گفت : فعالیت این سامانه با استقبال کم نظیر بیمه گران و بیمه گذاران رو به رو شده است و در آینده نزدیک سطح دسترسی عموم به اطلاعات ‌سنهاب افزایش خواهد یافت.

نوروزی با بیان اینکه صنعت بیمه در دهه های اخیر از مشکل آماد و اطلاعات ناقص و گاه نادرست رنج برده است ، گفت : خوشبختانه صنعت بیمه با راه اندازی و تکمیل سامانه سنهاب ، با شتاب قابل قبولی در مسیر اطلاعات رسانی شفاف و بیمه گذاران حرکت می کند و شرکت های بیمه نیز از این شفافیت اطلاعات سود می برند.

نوروزی اعلام کرد : در آینده شناسه کاربردی و رمزی عبور اختصاصی نیز برای همه بیمه گذاران طراحی می شود و دراختیار آنان قرار می گیرد.


1,593تعداد نمایش:
1392/06/03تاریخ ثبت:
اخبار مرتبط